Wijn en het hart

Wijn en het hart

Matig gebruik van alcohol heeft een overwegend gunstig effect op hart en bloedvaten, waardoor we langer en gezonder leven.

Bij overmatig gebruik kan echter forse schade ontstaan: hartfalen door beschadiging van de hartspier: een z.g. alcoholische cardiomyopathie, verhoogde bloeddruk en boezemfibrilleren (een hartritmestoornis).
Alcohol heeft een ongunstig effect op de samentrekkingskracht van de hartspier. Hierdoor zijn onze conditie en uithoudingsvermogen na een avond flink doorzakken vaak wat minder. Gelukkig is dit dan slechts een tijdelijk effect.
Ernstige blijvende beschadiging van de hartspier, cardiomyopathie, ontstaat meestal pas wanneer men tenminste 5 jaar lang 80 gram alcohol per dag drinkt, wat overeenkomt met 1 literwijn, of 8 biertjes per dag. Vrouwen zijn hiervoor gevoeliger dan mannen. Het gevolg is ernstig hartfalen. De oorzaak is het directe beschadigende effect van alcohol en zijn afbraakproducten op het hartspierweefsel.
Vanaf 3, maar vooral bij meer dan 5 alcoholconsumpties per dag is de kans op het ontstaan van verhoogde bloeddruk 1,5 tot 2x groter. Het mechanisme hiervan is onbekend. De netto gunstige effecten van matig gebruik zijn overigens zwaarwegender dan deze bijwerking.
Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis waarbij de voorkamer (boezem) van het hart geheel van slag raakt. Daardoor wordt de hartslag snel en onregelmatig. Dit kan met name optreden tijdens vakanties waarin veel meer wordt gedronken of na een avond of weekend flink doorzakken. Dat zijn de patiënten die zich op het maandagochtendspreekuur van de huisarts melden met hartkloppingen.
Bij een zeer klein percentage van de bevolking  bestaat een soort overgevoeligheid voor alcohol, waarbij 1 alcoholconsumptie reeds boezemfibrilleren kan veroorzaken. De enige remedie is dan: geen alcohol meer gebruiken.
Samenvattend kan worden gesteld dat de consumptie van twee of drie glazen wijn per dag ons leven verlengt en veraangenaamt, maar dat regelmatig overmatig gebruik ons in diepe ellende kan storten.

Ies Stoel