Wijn en ouderdomssuiker (diabetes mellitus)

Wijn vermindert de kans op het ontstaan van ouderdomssuiker met 30%

Een groep Nederlandse onderzoekers uit Amsterdam heeft in het gezaghebbende tijdschrift Diabetes Care een artikel gepubliceerd, waaruit blijkt dat matig alcoholgebruik de kans op het ontstaan van ouderdomssuiker met 30% doet afnemen. Overmatig alcoholgebruik, meer dan 4 consumpties per dag, doet de kans op het ontstaan hiervan echter weer toenemen.
Zij hebben de resultaten van meer dan 400 verschillende publicaties gecombineerd, waarbij in totaal over 369.862 personen gedurende gemiddeld 12 jaar informatie werd verzameld. Uiteindelijk ontstond bij 11.959 van deze mensen ouderdomssuiker.

Ouderdomssuiker, ook wel type II diabetes mellitus genoemd, is een veel voorkomende ziekte die epidemische vormen begint aan te nemen. Op dit moment zijn er in Nederland 600.000 mensen met suikerziekte en de verwachting is dat dit aantal over 20 jaar zal zijn verdubbeld.
De ziekte is weliswaar grotendeels erfelijk bepaald, maar krijgt meestal pas de kans om zich te openbaren wanneer bij daarvoor gevoelige personen overgewicht ontstaat en sprake is van een gebrek aan voldoende beweging.
Het probleem bij ouderdomssuiker is dat er een verminderde gevoeligheid (resistentie) voor insuline bestaat, waardoor de suiker en de bloedvetten in het lichaam niet goed kunnen worden verwerkt. Daardoor raakt de binnenkant van de bloedvaten beschadigd, wat weer een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. 

Een verklaring voor dit remmende effect van alcohol op het ontstaan van suikerziekte zou kunnen zijn dat alcohol de productie van het enzym LPL (Lipo Proteine Lipase) krachtig stimuleert, hetgeen wij bij gezonde vrijwilligers overtuigend hebben kunnen aantonen.
LPL zorgt voor een snelle verwijdering van bepaalde schadelijke vetten uit de bloedbaan.
Onderzoekers uit het Cedars-Sinai centrum hebben vastgesteld dat bij een groep oorspronkelijk uit Mexico afkomstige Amerikanen een defect in de productie van LPL ten gevolge van een erfelijke aandoening leidt tot ongevoeligheid voor insuline, waardoor een groot deel van deze mensen ouderdomssuiker ontwikkelt.
Het drinken van alcohol zorgt ervoor dat de LPL productie stijgt. Dankzij een hoog LPL kunnen de schadelijke vetten die vooral kort na de maaltijd in de bloedbaan vrijkomen, snel worden verwijderd. Personen die daarvoor een erfelijke aanleg hebben, lopen daardoor minder risico om ongevoelig te worden voor insuline, waarmee de kans op het ontstaan van ouderdomssuiker aanzienlijk afneemt.

 Ies Stoel